Over de financien

Het functioneren van de stichting Serving the Nations is geheel afhankelijk van giften.
De stichting heeft de ANBI-status en een rijke geschiedenis van wonderlijke voorziening. Door  royale eindejaarsgiften kon de stichting in de zwarte cijfers zowel het jaar 2014 als het jaar 2015 in gaan.

De werkers hebben een pensioen en ontvangen een onkostenvergoeding van de stichting. 

Ons IBAN is NL30 INGB 0007956584

We stellen je gift zeer op prijs en vergeet niet je op te geven voor de nieuwsbrief

Webdesign and build by Gopublic