Over de financien

Voor het functioneren van de stichting Serving the Nations zijn we vanaf de oprichting in 1998 afhankelijk geweest van de supporters die achter onze bediening stonden. We hebben hen door middel van onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de dienst die we mochten verrichten. Nadat Pieter Bos in 2015 overleed werd het voor Helene Bos na enige tijd toch te zwaar om, met ondersteuning van het bestuur, alleen met de dienst door te gaan. Daarom heeft het bestuur besloten om in november 2017  de Stichting op te heffen.Dat betekende dat ook de ANBI status opgeheven is. De financiën die er nog waren hebben we verdeeld over diverse ''goede doelen'' die een doel hebben dat aansloot bij de doelen van de Stichting Serving the Nations. Giften zijn voor de gevers nu niet meer aftrekbaar voor de belastingen.
De stichting heeft een rijke geschiedenis van Gods voorzieningen in de afgelopen jaren gekend. We hebben in veel landen mogen dienen. Daar zijn we dankbaar voor.   

Webdesign and build by Gopublic